Contributie 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2022-2023:


Funckey

4 t/m 5 jaar

 €           32,00

F-Jeugd

6 t/m 7 jaar

 €           98,00

E-Jeugd

8 t/m 9 jaar

 €        139,00

D-Jeugd

10 t/m 11 jaar

 €        172,00

C-Jeugd

12 t/m 13 jaar

 €        184,00

B-Jeugd

14 t/m 15 jaar

 €        194,00

A-Jeugd

16 t/m 17 jaar

 €        194,00

Senioren

18 jaar en ouder

 €        230,00

Trimhockey

alle leeftijden

 €           98,00


Het bankrekeningnummer van MHCW (als men het wil overboeken) is NL81RABO0375870202 t.n.v. M.H.C.W.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de contributie wordt bepaald op basis van leeftijd, niet op basis van niveau (categorie). Een hockeymeisje van 9 jaar oud, dat al mee mag spelen in een D-elftal, betaalt dus het tarief voor een 9-jarige. Omgekeerd kan het ook voorkomen.

Voor nieuwe leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden, gelden met betrekking tot de contributie de volgende regels voor het lopende seizoen, waarin ze zijn aangemeld:


Aangemeld:

  • vanaf begin van het seizoen tot de herfstvakantie: 100%
  • tussen de herfstvakantie en 1 januari: 75%
  • tussen 1 januari en 31 maart: 50%
  • na 1 april: gratis

Vanaf 2022-2023 vragen wij geen inschrijfgeld meer. 

Let op: in geval van tussentijdse afmelding gedurende een hockeyseizoen, is in principe de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Dit geldt ook voor opzeggingen die pas na de gecommuniceerde opzegtermijn voor het volgende seizoen worden gedaan. Beargumenteerde uitzonderingen hierop kunnen alleen door het bestuur worden goedgekeurd.


Automatische incasso

Als u MHCW machtigt tot automatische incasso, wordt het te betalen contributiebedrag tijdig afgeschreven. Zo bespaart u zichzelf en ons een hoop werk en wordt de kans op fouten sterk verminderd. Wilt u NIET betalen via automatische incasso? Kan ook, maar dan wordt 5 euro extra administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie wordt gedurende het seizoen in 3 termijnen geïncasseerd:

  • eind september
  • eind november
  • eind maart

 

Voor nieuwe leden die halverwege het seizoen instromen, geldt dat er in minder termijnen geïncasseerd wordt. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het moment van lid worden. Bijvoorbeeld: iemand die in oktober lid wordt, betaalt in 2 termijnen (november en februari). Bij de eerste incasso in november wordt dan het bedrag van de 1e en 2e termijn afgeschreven, in februari volgt dan nog de 3termijn.

Mocht er wat mis zijn gegaan met de betaling, dan zal een herinnering worden gestuurd. Bij langdurige wanbetaling kan - ter beoordeling van het bestuur - deelname aan trainingen en wedstrijden worden geweigerd. 

Voor het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, kunt u het machtigingsformulier invullen. U kunt het ingevulde formulier per mail versturen aan de ledenadministratie: ledenadministratie+'at'+mhcw.nl. Dit kan met een scanner, maar een foto gemaakt met uw mobiele telefoon, is ook voldoende. 


Jeugdsportfonds

Als er thuis te weinig geld is, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen met het betalen van de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding.

Lees hoe het werkt in bijgaande flyer, kijk op jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met het fonds voor nadere informatie: telefonisch via 06 - 81 304 503 of per mail via  [email protected] 

 
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda