aanvullende maatregelen per 29 september
29-9-2020  | 

Beste mensen van MHCW,


Graag jullie aandacht voor de volgende aanvullende maatregelen, zie ook de website van de KNHB:

 

Landelijke maatregelen per dinsdag 29 september 18.00 uur

De maatregelen die 28 september door de overheid zijn afgekondigd en gelden per dinsdag 29 september vanaf 18.00 uur, zijn ook van invloed op de (hockey)sport. De regionale aanpak heeft nu plaats gemaakt voor landelijke maatregelen. Dat betekent dat deze maatregelen vanaf 29 september voor ALLE hockeyers, hockeyverenigingen, vrijwilligers en fans gelden.

De minister-president gaf gelukkig aan dat sporten mogelijk blijft. Maar publiek is op geen enkele locatie toegestaan en helaas moeten ook de sportkantines weer dicht. NOC*NSF heeft de informatie uit het Protocol verantwoord sporten aangepast naar de nieuwe maatregelen en zal dit blijven doen als er de komende tijd nieuwe wijzigingen komen. Via de website van de KNHB kom je bij de meest recente versie van het protocol.

De KNHB blijft iedereen oproepen om je goed aan alle maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand. Werk ook mee aan alle andere maatregelen op de verenigingen. Alleen op die manier kunnen we in elk geval met elkaar blijven hockeyen, al is dat dan voorlopig zonder publiek.

Horeca op sportcomplexen

Vanaf 29 september moet de horeca op sportlocaties en -complexen tijdelijk gesloten blijven.

Toeschouwers

Toeschouwers zijn voorlopig niet toegestaan op sportaccommodaties. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Onderstaande punten geven richting aan de maatregel:

·       Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken.

·       Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg er wel voor dat je het aantal rijouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om naar de wedstrijd te komen!

·       Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

·       Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

·       Personen die tijdens de wedstrijd of training een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als trainer/coach, als spelbegeleider bij de Jongste Jeugd of als scheidsrechterbeoordelaar, mogen gedurende het uitoefenen van die functie aanwezig zijn. Zij moeten na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

 

Bij deze het verzoek je aan bovenstaande aanvullende maatregelen te houden. Dus graag weer wachten buiten het hek van het sportcomplex; daar kunnen de kinderen afgezet en opgehaald worden. En binnen de teams goede afspraken te maken over wie er mee gaat als chauffeur naar uitwedstrijden; dit ook om het aantal mensen bij de bezoekende club klein te houden.

Zodra er wijzigingen zijn in deze maatregelen dan zullen we dit laten weten.

Groet,

Bestuur MHCW


terug naar vorige scherm
Agenda